***   Nyílt nap 2018. október 25. 14 óra!   ***

2.jpg

Tanévnyitó a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban


„A Honvédelmi Minisztérium számára fontos ez az iskola. Hiszen nagyon hosszú idő után ez az első olyan középfokú oktatási intézmény, amely abban a helyzetben van, hogy egy központi közigazgatási szerv fenntartásában privilégiumokat élvez” – mondta dr. Dankó István, Debrecenben, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén, szeptember 1-jén, csütörtökön.
A rendezvényen a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára kiemelte: az iskola immár a harmadik önálló tanévét kezdi meg a honvédelmi tárca fenntartói irányítása alatt. Dankó István hozzátette: a rendszerváltást követően a megváltozó biztonsági környezet, a katonák negatívan változó társadalmi megítélése és a szűkülő költségvetési források hatására a hadsereg jelentősége fokozatosan háttérbe szorult. De az elmúlt években és napjainkban is ez a tendencia egyértelműen megfordulni látszik. „Az a jelenség, hogy a korábban jól működő honvéd kollégiumi rendszert felszámolták, nem volt jó irány. Ez az iskola 2013-tól azért volt a figyelem középpontjában, mert bizonyítékul kellett szolgálnia arra, hogy van más út, van visszaút és van továbbfejlődési út. Az iskola és a honvédelmi vezetés kifejezett és eltökélt célja a honvédelmi nemzettudatosság újraélesztése, jórészt az oktatás és nevelés eszközeivel vagy akár az önkéntes tartalékos rendszer bevezetésével és működtetésével, illetve folyamatos továbbfejlesztésével” – fogalmazott Dankó István.

Az államtitkár hozzátette: az iskola működésének eredményessége igen rövid idő alatt bebizonyította, hogy a „konvencionális oktatási funkció mellett szükséges, fontos és megkerülhetetlen a fiatalok honvédelmi nevelése, akár még abban az esetben is, ha ők a végén nem a katonai pályát választják.” Az elmúlt három évben a tanulók sorra nyerték meg az országos honvédelmi és tanulmányi versenyeket. Egy tanuló pedig megkapta a honvédelmi miniszter által adható legmagasabb kitüntetést, a Hazáért Érdemjelet. „Valódi érték lett ehhez az iskolához tartozni, itt dolgozni vagy itt tanulni. Természetesen a fenntartónak és az iskola vezetésének a nevelési és oktatási eredményességen kívül az is egy nagyon fontos mérőpont, hogy a szülők mennyire elégedettek, vagy hogy milyenek a továbbtanulási esélyek, eredmények. Ebben is vitathatatlanok az iskola sikerei” - mondta.Berkecz Gábor, a honvéd középiskola igazgatója tanévnyitó beszédét Márton Áron erdélyi püspök – aki száz évvel ezelőtt a Doberdó-fennsíkon harcolt - papi jelmondatával kezdte: „Nem futamodom meg a munkától!” Mint fogalmazott, ez a hitvallás az iskola jelmondata is lehetne, mert „csak a munka, a tanulás, a hit ad elismerést, örömöt, és jövőt saját magunk és hazánk, Magyarország számára.”

Az intézmény igazgatója emlékeztetett: a tavalyi végzős évfolyam növendékei közül heten kezdték meg alapkiképzésüket Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián, 1 fő az MH Ludovika Zászlóaljban folytatja tanulmányait, hatan hamarosan leteszik katonai esküjüket, 11-en pedig maradtak az intézmény oktatási keretein belül.

Berkecz Gábor elmondta azt is, hogy augusztus 22-27. között az „ország legkeményebb békatáborát rendezték meg” az iskola első évfolyamát kezdő növendékek számára, akik így bepillantást nyerhettek az iskola mindennapjaiba, katonás rendjébe.
Az új tanév kezdetén Berta Tibor ezredes, a HM Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke mondott fohászt, majd dr. Dankó István hivatalosan is átadta Berkecz Gábor magasabb vezetői beosztását, amelyben a honvédelmi miniszter 2016. augusztus 1-jétől újabb öt évre, 2021. július 31-ig megbízza az iskola igazgatói munkakörének ellátásával.

A rendezvényt követően – amelyen mások mellett részt vett dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka, illetve Lázár-Takács Katalin, a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal főigazgatója − Berkecz Gábor a honvedelem.hu érdeklődésére elmondta: a most kezdődött tanév 2017. június 15-ig tart, s ez idő alatt 11 osztályban 230 gyerek tanul majd az iskolában. „Legfőbb célunk az eredményesség megtartása, illetve lehetőség szerint növelése. A tavalyi év országos sport- és tanulmányi sikerei országos hírűvé tették az iskolát. Ezt szeretnénk idén is megismételni” – emelte ki, hozzátéve: a tanév legfőbb újdonsága, hogy szeptembertől, a honvédelmi miniszter támogatásával a 9. évfolyamon elindul a Magyar Szablyavívó Iskola oktatása. A növendékek heti két órában ismerkednek meg a kardvívás alapjaival.Berkecz Gábor hangsúlyozta: a tanévhez minden személyi és tárgyi feltétel biztosított. A fenntartó nemcsak most, hanem az elmúlt három évben is folyamatosan megadott és megtett mindent ennek érdekében. Sőt, az intézménybe vezényelt katonák száma két fővel növekedett tavalyhoz képest, melyből az egyik beosztást már a nyáron sikerült feltöltetniük. „A célunk a honvédelmi nevelés minőségének megőrzése és emelése. Minőségi utánpótlás biztosítása az MH Altiszti Akadémia és az MH Ludovika Zászlóalj számára” − emelte ki az igazgató, majd arról beszélt, hogy a most kezdődő tanév egy kicsit más lesz, mint a tavalyi volt.

„A szakgimnáziumi kerettanterv változása az iskola 9. évfolyamos szakgimnáziumi osztályára is befolyással van. Próbáljuk a legteljesebb mértékben összehangolni az iskola honvédelmi nevelésével, de az óraszámok eloszlása miatt nem lesz egyszerű dolog. A 9-10. évfolyamon a katonai alapismeretek tantárgy oktatásához kénytelenek vagyunk a kerettanterv óraszáma feletti tanórákat beiktatni, hogy a katonai alapismeretek oktatása az első két évfolyamon biztosítva legyen. Emellett a legújabb pedagógiai kutatásoknak megfelelően alakítjuk át az intézményi napirendet. Figyelembe vesszük a 14-18 évesek bioritmusát, speciális alvási igényeit. Az alvó- és pihenőidőt próbáljuk a legoptimálisabban elosztani, hiszen növendékeinkre az első naptól kezdve nagyon nagy terhelés hárul. Emiatt a reggeli ébresztőt és az első óra kezdetét hátrébb toltuk. Az első tanóra 8.30-kor fog kezdődni. A reggeli 7 órás ébresztő és 8.30 között reggeli torna, reggeli, körletszemle, hétfőnként iskolazászló-felvonás lesz” - részletezte a legfontosabb változásokat Berkecz Gábor.Az igazgató kiemelte azt is, hogy a katonai napirenden, honvédelmi foglalkozásokon kívül is minden lehetőséget meg kell ragadni a kollégáknak a nevelésre és az ismeretek átadására. „A közismereti és szakmai tárgyaknál kifejezetten kértem a kollégákat, hogy ha van rá lehetőség, kössék a tananyagot honvédelmi témához. Kirándulások, menetgyakorlatok alkalmával pedig mindig becsempészünk egy kis történelmet, hadtörténelmet, térkép- és tereptant. A legfontosabb, hogy a honvédelmi nevelés ne csupán tanórai keretek között legyen, hanem váljon a mindennapok természetes részévé” − mondta.

Forrás: honvedelem.hu