KRÉTA e-napló bevezetéseKedves Növendékek! Tisztelt Szülők!

A 2020-2021-es tanévben iskolánkban új e-napló bevezetésére kerül sor. 
Szeptembertől a KRÉTA naplót fogjuk használni, illetve a szülők a KRÉTA elektronikus ellenőrzőn keresztül tájékozódhatnak gyermekük iskolai eredményeiről, tanulmányi ügyeiről.
A belépéshez szükséges felhasználói adatokat a diákok személyesen az osztályfőnököktől, a szülők pedig e-mailben fogják megkapni.

Az iskola elektronikus naplójának elérhetősége:

https://kratochvil.e-kreta.hu

Az elektronikus ellenőrzővel kapcsolatos információkat az alábbi linken olvashatják:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424862
 
Kovács István alezredes
igazgató

3.jpg

Kratochvil katonáinak nyomdokain a Székelyföldön


A Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület és Gergely István meghívására a debreceni honvéd középiskola igazgatója, katonai oktatóállományának parancsnoka és két növendéke vett részt a szeptember 10-én, Csíksomlyón, az ünnepélyes keretek között átadott Székely Hadosztály emlékmű avatásán. 

A honvéd középiskola számára kiemelten jelentőséggel bírt a rendezvény, mivel az intézmény névadója, Kratochvil Károly ezredes volt a Székely Hadosztály parancsnoka.
A szoboravatást a Csíkszereda város által szervezett, „A román királyság hadba lépésének centenáriuma” elnevezésű háromnapos program részeként rendezték meg. „Kratochvil Károly történelmi öröksége elsődlegesen a megmaradásba vetett hitet és szeretetet jelenti számunkra. Hisz csak hitre és szeretetre lehet jövőt építeni. A szeretet legmagasabb megnyilvánulása pedig magának a szülőföldnek a szeretete. Ez a szeretet és hit kell, hogy lelkileg összekössön bennünket, megalapozza és megteremtse jövőnket határon innen és túl” - mondta ünnepi beszédében Berkecz Gábor, az iskola igazgatója.

Az avatást követően az emlékművet az iskola igazgatója és egyik növendéke is megkoszorúzta.
Forrás: honvedelm.hu


Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa iskolánk alapítványát!
Középfokú Elektronikai Szakképzésért és Honvédelmi Oktatásért Alapítvány
4027 Debrecen, Füredi út 69. Adószám: 19123879 – 1 – 09
Köszönjük!