KRÉTA e-napló bevezetéseKedves Növendékek! Tisztelt Szülők!

A 2020-2021-es tanévben iskolánkban új e-napló bevezetésére kerül sor. 
Szeptembertől a KRÉTA naplót fogjuk használni, illetve a szülők a KRÉTA elektronikus ellenőrzőn keresztül tájékozódhatnak gyermekük iskolai eredményeiről, tanulmányi ügyeiről.
A belépéshez szükséges felhasználói adatokat a diákok személyesen az osztályfőnököktől, a szülők pedig e-mailben fogják megkapni.

Az iskola elektronikus naplójának elérhetősége:

https://kratochvil.e-kreta.hu

Az elektronikus ellenőrzővel kapcsolatos információkat az alábbi linken olvashatják:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424862
 
Kovács István alezredes
igazgató

2.jpg

„A kitartás és a munka meghozta a gyümölcsét”

Elballagtak a honvéd középiskola végzős növendékei

„Kívánom minden ballagó diáknak, hogy ma, a változások korában emberként, magyarként, európaiként ne csak passzív szemlélője, hanem alakítója, jobbá, igazságosabbá, szebbé formálója legyen a világnak” – mondta Vargha Tamás május 5-én, pénteken, Debrecenben, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium ballagási ünnepségén.


 

A rendezvényen a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, hogy Debrecen nemcsak a második legnagyobb város hazánkban, de fontos iskolaváros és katonaváros is.

„Iskolaváros és katonaváros. Ebben az intézményben, ahol vagyunk a legjobb és legtermékenyebb módon egyesül ez a két hagyomány. Az iskola életének évről évre ismétlődő ünnepe a ballagás: a célba érés és az indulás diákünnepe” – mondta a miniszterhelyettes.
 

Berkecz Gábor, a honvéd középiskola igazgatója a ballagókat köszöntve hangsúlyozta: a jövőbe vetett hit, a honvédelem ügye iránti elkötelezettség és szeretet hozta létre az iskolát négy évvel ezelőtt. „A most ballagó diákok a fenntartóváltást követő első osztályok tanulói voltak. Nem volt egyszerű dolguk, ahogy nekünk, tanároknak és a fenntartó Honvédelmi Minisztériumnak sem, hiszen közel tíz év után lett újra honvéd középiskolája a Magyar Honvédségnek” – mondta az igazgató, hozzátéve: az elmúlt négy évben a kitartás és a munka meghozta a gyümölcsét. A ballagó növendékek civil és honvédelmi tanulmányi és sportversenyeken elért országos szintű kimagasló eredménye bebizonyította, hogy van értelme a munkának. A növendékek által elért több tucat miniszteri ösztöndíj, miniszteri, vezérkarfőnöki, államtitkári elismerés pedig megerősítette a tanárokat abban, hogy jó úton járnak.

 

„A honvéd középiskola az elmúlt négy évben nagy utat tett meg. Nem is olyan rég végzett növendékeink ott vannak az altisztképzésben, a felsőoktatásban, a Magyar Honvédség alakulatainál” – fogalmazott Berkecz Gábor.

Schmittné Makray Katalin, az MH Ludovika Zászlóalj által felkért zászlóanya a ballagó növendékeket köszöntve kiemelte: egy honvéd középiskola mindig jóval többet követel a hallgatóitól, mint egy átlagos oktatási intézmény. „Az itt lévők jelentős része a katonatiszti szolgálatot fogja választani élethivatásának. Tehát embereket fognak vezetni egy olyan szigorú, hierarchikus rendszerben, ahol mindennap dönteni kell. És ezek a döntések emberi sorsokat és fontos ügyeket fognak meghatározni” – mondta, hozzátéve: a magas képzettség, kitartás, szorgalom és elszántság, a bátorság, valamint az önfeláldozásig menő bajtársiasság elengedhetetlen egy katonatiszt számára.


A rendezvény elismerések átadásával folytatódott, majd a végzős diákoktól Papp Tibor Dániel 11. évfolyamos növendék, illetve a katona és civil szülők nevében Szabó István vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Központ parancsnoka (akinek fia is a ballagók között volt) köszönt el. A 12. évfolyamosok nevében Póka Laura Vivien növendék köszönte meg a tanároknak és a diáktársaknak az elmúlt négy évet. Az ünnepség végén Berta Tibor ezredes, a HM Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke áldotta meg a ballagó diákokat.

A honvéd középiskola idei ballagása rendhagyó módon kezdődött. Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka felavatta az iskola épületének aulájában elhelyezett márvány dicsőségtáblát, amelybe minden évben a végzős évfolyam legeredményesebb növendékének nevét vésik bele. A 2013-2017-es évfolyam diákjai közül Csernák Martin Dániel érdemelte ki ezt a dicsőséget, aki az elmúlt négy évben számos tanulmányi és sportversenyt nyert meg, valamint több ösztöndíjat is kiérdemelt. A márványtáblát adományozó dr. Ruszin Romulusz dandártábornok az avatás alkalmából úgy fogalmazott: „az iskola a legjobb helyen, a Magyar Honvédség legnagyobb szárazföldi alakulatának szomszédságában található” és a Bocskai István Lövészdandár igyekszik minden támogatást megadni az itt tanuló növendékeknek.


Az avatást követően az iskola második világháborús hagyományőrző diákjai – együttműködve a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományőrző Tagozatának tagjaival – díszlövést adtak le a Honvédelmi Szövetség által az iskola rendelkezésére bocsátott, Dorka nevű, 39 mintájú, 85 milliméteres légvédelmi ágyúval.

Forrás: honvedelem.hu 


Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa iskolánk alapítványát!
Középfokú Elektronikai Szakképzésért és Honvédelmi Oktatásért Alapítvány
4027 Debrecen, Füredi út 69. Adószám: 19123879 – 1 – 09
Köszönjük!