KRÉTA e-napló bevezetéseKedves Növendékek! Tisztelt Szülők!

A 2020-2021-es tanévben iskolánkban új e-napló bevezetésére kerül sor. 
Szeptembertől a KRÉTA naplót fogjuk használni, illetve a szülők a KRÉTA elektronikus ellenőrzőn keresztül tájékozódhatnak gyermekük iskolai eredményeiről, tanulmányi ügyeiről.
A belépéshez szükséges felhasználói adatokat a diákok személyesen az osztályfőnököktől, a szülők pedig e-mailben fogják megkapni.

Az iskola elektronikus naplójának elérhetősége:

https://kratochvil.e-kreta.hu

Az elektronikus ellenőrzővel kapcsolatos információkat az alábbi linken olvashatják:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424862
 
Kovács István alezredes
igazgató

3.jpg

„Mindenkiben a jót látom”

Beszélgetés Berkecz Gáborral, a honvéd középiskola igazgatójával

Történelemtanár. Hobbija a hadtörténelem. Az ország egyetlen honvéd középiskolájának igazgatója. Önkéntes műveleti tartalékos őrnagy. Berkecz Gáborral beszélgettünk a pályafutásáról, az iskoláról, az intézmény jövőjéről és a Z-generációról.


 

„Egy ember számára nagyon fontos a neveltetése és az iskoláztatása. A két legfontosabb dolog, ami meghatározza egy fiatalember pályafutását, hogy hazulról mit hoz és, hogy az iskolában mit adnak neki. Én nagyon szerencsés helyzetben voltam, hiszen a szüleim részéről rengeteg impulzust kaptam. Édesapám mérnökember, ám ennek ellenére a történelem szeretetét örököltem tőle. Édesanyám pedig egészségügyi szakember, akitől az emberek iránti figyelmet kaptam. Mindkettőjüknek hatalmas humán érdeklődése volt, s óriási könyvtárral rendelkeztek, ahonnan én is gyakran válogattam. Valahogy mindig azokat a könyveket vettem le a polcról, amelyekben katonák, lovagok szerepeltek. Így fordultam egyre inkább a történelem és a hadtörténelem felé” - mondja Berkecz Gábor.

Példakép és motiváció

Hozzáteszi: amikor középiskolás volt, mint minden fiatal, ő is kereste a helyét, ezért is volt nagyon fontos számára a Medgyessy Ferenc Gimnáziumban töltött négy év. „A mostani tanári, vezetői szervezetszemléletemet, iskolaszemléletemet, életszemléletemet ott kaptam meg. Ezt egyetlen embernek, Besze Tibor tanár úrnak köszönhetem. A tanítási módszerei, történelemszemlélete, ahogy az emberekkel bánt, megjelent a folyosón, mind-mind megfogtak. Bármivel fordulhattunk hozzá, a legbugyutább kérdéseket is meghallgatta és figyelt rá, soha egyetlen rossz szava nem volt hozzám, hozzánk. Számomra a tanár úr - aki sajnos már nem lehet közöttünk - óriási példakép és motiváció” - meséli az igazgató, kitérve arra, hogy a történelem mellett az egészségügy és a katonaság is érdekelte, így amikor érettségi után nem sikerült az egyetemi felvételije, röntgenasszisztensként kezdett el dolgozni a debreceni radiológiai klinikán.
 

A felvétel a honvéd középiskola 2016-os tanévzáró ünnepségén készült

Aztán eltelt másfél év, és Besze tanár úr megkereste, majd megkérdezte tőle: mikor akar már végre felvételizni az egyetemre? „Ez ismét hatalmas löketet adott. Felvételiztem, felvettek. 1996 és 2001 között végeztem el a Debreceni Egyetem történelem-hadtörténelem szakát, ahol olyan tanáraim voltak, akikkel később a hivatali életben is találkoztam és segítették a munkámat. Aztán, ahogy megszereztem a diplomámat, ebbe az iskolába jöttem dolgozni kollégiumi nevelőtanárnak. A sulit akkoriban még Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskolának hívták” - emlékezik vissza tanári pályafutásának kezdetére Berkecz Gábor, majd hozzáteszi: már az első munkanapján kitett egy plakátot a faliújságra, hogy hadtörténelem fakultáció, szakkör indul, amire szeretettel várja az érdeklődőket. A lehetőség iránt sokan érdeklődtek.

„Nagy szerencsénk volt, hogy közvetlenül az iskola szomszédságában található a Bocskai István Lövészdandár laktanyája, így számos közös programot tudtunk szervezni a katonákkal. Emellett rendszeresen utaztunk Budapestre, a Hadtörténeti Múzeumba is. Aztán 2009-ben dr. Böröndi Gábor dandártábornok lett az alakulat parancsnoka, aki szinte azonnal megkereste az intézményt, és felajánlotta: csatlakozzunk az akkor már kiforrottan működő KatonaSuli-programhoz. Addigra engem már kineveztek kollégiumvezetőnek, s rögtön igent mondtam tábornok úr felkérésére” - meséli Berkecz Gábor. Megtudjuk: 2009 és 2010 a honvédelmi szakkör, valamint a katonai alapismeretek tantárgy bevezetésének időszaka volt. Nagyon sokan kételkedtek abban, hogy egyáltalán van-e értelme mindannak, amit csinálnak, érdekli-e a gyerekeket? Aztán az első visszajelzések azt igazolták, hogy az iskola profilja jól kiegészíthető a katonai-honvédelmi neveléssel.


Honvéd középiskolává válás

„2011. augusztus 1-jével lettem igazgató. Már kifejezetten olyan vezetői programmal pályáztam a város vezetése felé - mivel ekkor még városi fenntartású volt az iskola -, amely a katonai alapismeretek oktatását és a honvédelmi nevelés bevezetését célozta meg az intézményben. Emellett pedig a távlati terveim között a honvéd középiskolává válás is szerepelt” - mondja az igazgató, akitől megtudjuk az is, hogy 2011 februárjában látogatást tett az iskolában az akkori honvédelmi miniszter és dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök, akik azt nézték meg, hogy milyen eredményeket sikerült elérniük a katonai alapismeretek oktatása terén. Ekkor vetődött fel az iskola honvédelmi minisztériumi átvételének lehetősége is. Az elkövetkező két év ennek kidolgozásával telt. A minisztérium kezdetben - a városon keresztül - csak anyagilag támogatta az iskolát, ám az elért tanulmányi és sporteredmények hatására 2013. augusztus 1-jével átvette a teljes fenntartói és irányítói jogot.

„Amennyire én tudom, sok város sok iskolája jelentkezett arra, hogy náluk hozzák létre a honvéd középiskolát. Viszont a szervezeti, infrastrukturális lehetőségek csak Debrecenben, ebben az iskolában voltak adottak. Ez az épület az 1980-as évek közepén katonai középiskolának épült és 1990-ig akként is működött. Ezt követően került a város tulajdonába és költözött falai közé a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola” - hangsúlyozza Berkecz Gábor, majd kitér arra, hogy az elmúlt közel öt év hatalmas munkával telt, hiszen egy részben önálló költségvetési intézményt kellett átalakítani önálló költségvetési intézményé. Ami azt jelent, hogy olyan szakágakat, referatúrákat - például belső ellenőrzés, személyügy jog, munkavédelem - kellett létrehozni, amik korábban nem voltak. Emellett nagyon komoly szervezeti és strukturális változásokat is végre kellett hajtani, hogy egy civil iskolából létrehozhassák a 21. század követelményeinek mindenben megfelelő honvéd középiskolát.


Kratochvil: otthon, alma mater

„Nagyon fontos a növendékek, a szülők és a kollégák visszajelzése. Eltelt öt év, május elején ballagott el a harmadik olyan évfolyam, amelyik már a fenntartóváltást követően kezdte meg tanulmányait. A korábbi két évfolyam növendékeinek fele a katonai pályát, azaz a szerződéses katonai szolgálatot, az altiszt- vagy a tisztképzést választotta. Ez azért elég komoly visszajelzés arról, hogy jó úton járunk!” - véli az igazgató, aki szerint nagyon jó látni, ahogy 14-15 éves fiúkból és lányokból érett felnőttek lesznek. Akik otthonként, alma materként tekintenek a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumra, és folyamatosan járnak vissza megnézni az iskolát, beszélgetni a volt diáktársakkal.

„Számomra a legfontosabb mindig az ember. Pedagógiai alapelvem pedig az, hogy mindenkiben a jót látom. Vallom, hogy tanárként tudni kell megkérdezni a diákot, hogy van, tudok-e bármiben segíteni neki? Ha hibázik, fel kell hívnom a figyelmét arra, hogy hibázott, és segítenem kell kijavítani. Ha gyenge, akkor segítenem kell, ha támogatásra szorul, akkor motiválnom. Ez a generáció, a Z-generáció elképesztő módon igényli a törődést. S nekünk, tanároknak törődni kell velük, emberséggel, szigorúsággal, de következetességgel. Ugyanis ennek a generációnak innovatív és kreatív tanárokra, valamint példaképre, példaképekre van szüksége” - hangsúlyozza Berkecz Gábor, aki szerint az iskolában mindezt sikerült megvalósítani, s úgy kezelik a gyerekeket - akiket vasárnap délutántól péntek délutánig az iskolára bíznak a szüleik -, mint egy nagy családot.
Az igazgató kiemeli azt is, hogy az iskola növendékei az elmúlt öt évben megszámlálhatatlanul sok tanulmányi és sportversenyen szerepeltek eredményesen. Az Országos Haditorna Bajnokságot például egymás után négyszer nyerték meg, de olyan versenyeken - például úszóbajnokságokon - is jól szerepelnek, amelyekre igazából nem is tudnak felkészülni.

Népszerű iskola

Az iskola egyébként rendkívül népszerű - nemcsak Magyarországon, hanem a határon túl is. Jelenleg is van olyan növendékük, aki a felvidéki Dunaszerdahelyen lakik. „Tanulóink 90 százaléka nem debreceni. Igaz, a kötelező bentlakás miatt ők is csak hétvégenként mehetnek haza. Jelenleg a 11. évfolyamot leszámítva - ahol három osztály tanul - minden évfolyam két-két osztályból áll. Azt tervezzük, hogy az iskola iránti óriási érdeklődésnek köszönhetően jövő tanévben három kilencedikes évfolyamot indítunk. Ez azonban azzal jár, hogy kollégiumunk »telt házzal« üzemel majd az elkövetkező évben” - mondja az igazgató, akitől megtudjuk azt is, hogy az iskola katona oktatói mellett dolgozó civil tanárok egy része csatlakozott a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszeréhez. Jelenleg három önkéntes műveleti tartalékos és két önkéntes területvédelmi tartalékos tanár dolgozik az intézményben. Természetesen az igazgató is elvégezte az önkéntes műveleti tartalékosok kiképzését, 2014 nyarán több hetet töltött Szentendrén, az MH Altiszti Akadémia Mecséry János Kiképző Századánál. Jelenleg önkéntes műveleti tartalékos őrnagyként áll az ország egyetlen honvéd középiskolájának élén.


Berkecz Gábor annak is nagyon örül, hogy két korábbi tanítványa jelenleg pedagógusként dolgozik az iskolában. Egyikük 2004-ben érettségizett, s villamosmérnök végzettséggel oktat a Kratochvilban, míg egy másik volt diák jelenleg az intézmény egyik kollégiumi nevelőtanára. „Várom már azt az időt, amikor az egykori növendékeink altisztként és tisztként fognak katonaoktatóként visszatérni hozzánk” - hangsúlyozza az igazgató.

S, hogy mit hoz a jövő? Berkecz Gábor szerint a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként jelentős fejlesztési források érkeznek majd az iskolába. Azt tervezik, hogy lőteret alakítanak ki, új tantermi bútorokat, ruházatot szereznek be. „Mindig van hova fejlődni. Egy olyan rendszert szeretnék kialakítani, amelynek segítségével a maximumot tudjuk kihozni mindenből és mindenkiből. Fontos a katonai és az oktatói állomány bővítése, és természetesen az iskolaépület felújítása is. Emellett távlati terv a rendszer finomhangolása, optimalizálása és még gyakorlatiasabbá tétele. Ugyancsak nagyon fontos a nyelvtanulás. A jövő tanévben elindul egy, kifejezetten az angol felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő csoportunk. S szintén tervezzük egy STANAG katonai nyelvvizsgára felkészítő csoport létrehozását is” - hangsúlyozza Berkecz Gábor.


Forrás: honvedelem.hu


 


Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa iskolánk alapítványát!
Középfokú Elektronikai Szakképzésért és Honvédelmi Oktatásért Alapítvány
4027 Debrecen, Füredi út 69. Adószám: 19123879 – 1 – 09
Köszönjük!