Nyílt Nap 2019. október 24. 14 óra

A Nyílt Napra előzetes regisztráció nem szükséges

3.jpg

Isten és a haza iránti szeretet, hivatástudat

Az iskola az elmúlt öt évvel a háta mögött sikeresen és elkötelezetten szolgálja a növendékek oktatását – mondta Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi ügyekért felelős államtitkára szeptember 3-án, hétfőn, Debrecenben, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén.


 

A rendezvényen Szabó István úgy fogalmazott: a honvéd középiskola szellemisége kicsit más, mint a többi oktatási intézményé. „Ez rendben is van így, hiszen annak idején, amikor megfogalmazódott a szándék, hogy felelevenítsük azt a talán méltatlanul elfeledett hagyományt, hogy honvéd középiskolák szolgáljanak az oktatásban, akkor mindenki tudta, hogy valahol hiányt pótlunk. Ennek az iskolának a működése, a múltja be is bizonyította azt, hogy mekkora igény van arra, hogy egy ilyen középiskola működjön Magyarországon” – mondta.

A tárca honvédelmi ügyekért felelős államtitkára hozzátette: a mai napnak a tanévnyitón túl különös aktualitást ad, hogy öt éve kezdődött meg itt az a munka, amelyre visszatekintve elmondható, „egy sikertörténet lett.” Ma már jól látszik, hogy évről évre egyre több növendék választja továbbtanulási lehetőségként az MH Ludovika Zászlóaljat vagy az MH Altiszti Akadémiát, de azok az egykori diákok is megállják a helyüket és öregbítik az iskola hírnevét, akik „nem a katonai pályán keresik boldogulásukat.”
 

„Most egy olyan haderőfejlesztési programba fogott a Honvédelmi Minisztérium, amely az elkövetkező tíz évben meghatározza a fejlődésünk irányát. Ebbe szervesen belekapcsolódik az oktatás és a képzés is, ezért különösen nagyon fontos nekünk az, hogy ez az iskola ezzel az öt évvel a háta mögött továbbra is sikeresen és elkötelezetten szolgálja a növendékek képzését, oktatását” – mondta Szabó István, hangsúlyozva: a Honvédelmi Minisztérium fenntartóként a jövőben is mindent megtesz azért, hogy a feltételrendszert folyamatosan biztosítsa, és az intézmény ilyen sikeresen működhessen.

Berkecz Gábor, a honvéd középiskola igazgatója tanévnyitó beszédében arról beszélt, hogy a haza és az Isten iránti szeretet az, amely az iskolát létrehozta. „Egy olyan oktatási és nevelési formát, ami több mint száz éve jelen volt és jelen van hazánkban. Egy olyan oktatási és nevelési közeget, amelyben a végzett hallgatók meglelték az Isten és a haza iránti szeretetet, a hivatástudatot” – fogalmazott. Hangsúlyozta: a diákok nagyon sokszor hallhatták tőle: úgy gondolja, hogy ők a jövő. Ez valóban így van, s emiatt kéri őket, hogy munkájukat méltósággal és becsülettel végezzék.
 

A rendezvényen díszvendégként részt vevő dr. Boross Péter korábbi miniszterelnök, a kőszegi Hunyadi Mátyás Honvéd Középiskola és Nevelőintézet, valamint a pécsi Zrínyi Miklós Honvéd Gyalogsági Hadapródiskola egykori növendéke ünnepi gondolataiban úgy fogalmazott: hihetetlenül nagy változás történt az elmúlt évtizedekben a katonai oktatás terén. Egy dolog azonban megmaradt: az alakiasság. „Örömmel hallom, hogy némi alaki kiképzés is része az itt folyó oktatásnak. Az alakiságnak van olyan jelentősége, hogy tartást ad. Alakzatban nem lehet csoszogni, ott menni kell. Ott megfordulni kell, ott kiállni kell. A katonává formálódás és nevelés egyik nagyon lényeges eleme, hogy megtanuljunk belépni az alakzatba, megtanuljunk nagyon határozottan elindulni, ne legyünk tétovák. És mindez az alaki kiképzés keretében párosul egy egyenes tartással, ami szintén kifejez valamit abból, hogy mi is a katona” – mondta.

Boross Péter reményét fejezte ki, hogy az iskola növendékei közül minél többen választják majd a katonai hivatást. „Hiszen ez hivatás, nem foglalkozás. Az egyetlen olyan hivatás, amelyiknek esküszövegében még az élet feláldozása is szerepel, ha a haza érdeke azt kívánja nekünk. Ez a hivatás az, aminek dicsőséges múltja van és ez az, amihez csatlakozni csak fennkölt lélekkel lehet” – fogalmazott.
 

Dr. Papp László, a város polgármestere beszédében arra a történelmi tényre hívta fel a figyelmet, hogy Debrecen a középkortól, de különösen az 1530-as évektől a kálvinizmus bástyája, és katonatörténete is hosszú évszázadokra nyúlik vissza. „Önök a Bocskai-dandárral együtt élhetik mindennapjaikat. Legyenek büszkék arra, hogy elődjeik a nemzet szempontjából sorsfordító csatákban harcoltak. A Mária Terézia által alapított debreceni 39. gyalogezred az első világháborúig több mint száz csatában vett részt, kiemelkedő hőstetteiért a sárga színű csapatzászló kitüntetésben részesült” – mondta, hozzátéve: Debrecen katonamúltját bizonyítja az is, hogy a 20. század elején még több mint tíz laktanya volt a városban, melyek többsége ma az oktatás ügyét szolgálja.

A rendezvény elismerések átadásával folytatódott, majd Takács Tamás alezredes, a HM Katolikus Tábori Püspökség kiemelt vezető tábori lelkésze mondott áldást a tanulókra és az iskolára.
 

A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 2018/2019-es tanévnyitó ünnepségén mások mellett részt vett Schmittné Makray Katalin, az MH Ludovika Zászlóalj zászlóanyája, dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka és Pajna Zolán, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke is. A tanévet több mint kétszázhúsz diák kezdte meg szeptember első hétfőjén, köztük három osztályban hatvan kilencedik évfolyamos növendék.

A tanévnyitó ünnepség előtt a Magyar Tartalékosok Szövetsége (Matasz) Hagyományőrző Tagozat díszütegéhez tartozó, az iskola növendékeiből álló hallgatói félszakasz tagjai – az egykori hadapródok tiszteletére – háromszor sütöttek el egy második világháborús FLAK-39R típusú légvédelmi ágyút.

Forrás: honvedelem.hu


 


 


Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa iskolánk alapítványát!
Középfokú Elektronikai Szakképzésért és Honvédelmi Oktatásért Alapítvány
4027 Debrecen, Füredi út 69. Adószám: 19123879 – 1 – 09
Köszönjük!