KRÉTA e-napló bevezetéseKedves Növendékek! Tisztelt Szülők!

A 2020-2021-es tanévben iskolánkban új e-napló bevezetésére kerül sor. 
Szeptembertől a KRÉTA naplót fogjuk használni, illetve a szülők a KRÉTA elektronikus ellenőrzőn keresztül tájékozódhatnak gyermekük iskolai eredményeiről, tanulmányi ügyeiről.
A belépéshez szükséges felhasználói adatokat a diákok személyesen az osztályfőnököktől, a szülők pedig e-mailben fogják megkapni.

Az iskola elektronikus naplójának elérhetősége:

https://kratochvil.e-kreta.hu

Az elektronikus ellenőrzővel kapcsolatos információkat az alábbi linken olvashatják:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424862
 
Kovács István alezredes
igazgató

2.jpg

Kimagasló cseh-magyar katonai középiskolai kapcsolatok

Tanulmányi látogatáson vettek részt április 8-12. között a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium növendékei a Cseh Védelmi Minisztérium Katona Középiskolájában. Az utazás célja a két katonai középiskola együttműködésének elmélyítése, valamint a növendékek angol nyelvi kommunikációjának fejlesztése volt.
 

A hét során a kratochvilos diákok megismerték a Moravska Trebovában található cseh katonai középiskola képzési rendszerét, valamint több közös gyakorlati foglalkozáson is részt vettek a cseh kadétokkal.

A látogatás első napján a magyar diákok az austerlitzi csatamezőn, az ott elesett székely határőrök emlékére emelt kopjafájánál tartottak megemlékezést. Később Prágába is ellátogattak a növendékek, ahol – a vendéglátóknak köszönhetően – megtekinthették a legnagyobb cseh királyok nyughelyéül szolgáló, a Szent Vitus-székesegyházban található, a látogatók elől amúgy elzárt királyi kriptát. A prágai vár és az őrségváltás megtekintése után közös ebédet fogyaszthattak el a cseh szárazföldi haderőnem parancsnokával, Ivo Strecha vezérőrnaggyal.

A diákokat a prágai magyar nagykövetségen vendégül látta dr. Boros Miklós nagykövet és Annus Zsolt ezredes, véderő-, katonai és légügyi attasé. A növendékek rövid ismertetőt kaptak a nagyköveti és katonai attaséi munkáról. A találkozót követően a nagykövet, valamint Berkecz Gábor, az iskola igazgatója megkoszorúzta a prágai Kisoldalon található II. Rákóczi Ferenc emléktáblát, majd a látogatás a Károly-híd, az óváros és a Vencel-tér megtekintésével zárult.

A diákok a hét során megtekintették még a cseh és a magyar történelem szempontjából is kiemelkedően fontos Olmütz városát. Itt, a Szent Vencel-katedrálisban koronázták 1469-ban cseh királlyá Hunyadi Mátyást és itt nyugszik III. Vencel is, aki 1301-1305 között választott magyar király volt. Az olmützi kirándulás Bolyai János emléktáblájának a koszorúzásával zárult.


A csehországi látogatást értékelve Berkecz Gábor elmondta: az elmúlt években kimagasló kapcsolat jött létre a két iskola vezetése között. A 2016-os kapcsolatfelvételt követően már másodjára látogathattak el a magyar diákok Csehországba. „A két intézmény szoros szakmai kapcsolata rendkívüli mértékben erősíti mind a magyar, mind a cseh katonai középiskola eredményességét, hiszen nagyon jó képzési és gyakorlati pedagógiai folyamatokat tudunk egymástól átvenni. A legfontosabb azonban mégis az, hogy a cseh és magyar diákok már középiskolás korukban megismerik a másik ország történelmét, hadseregét és felnőttkorukban, katonaként egy nagyon fontos érzelmi összekötő kapcsolat lesz közöttük a későbbi pályafutásuk során, mely itt diákkorukban alakul ki” – fogalmazott az igazgató.Forrás: honvedelem.hu 


Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa iskolánk alapítványát!
Középfokú Elektronikai Szakképzésért és Honvédelmi Oktatásért Alapítvány
4027 Debrecen, Füredi út 69. Adószám: 19123879 – 1 – 09
Köszönjük!