KRÉTA e-napló bevezetéseKedves Növendékek! Tisztelt Szülők!

A 2020-2021-es tanévben iskolánkban új e-napló bevezetésére kerül sor. 
Szeptembertől a KRÉTA naplót fogjuk használni, illetve a szülők a KRÉTA elektronikus ellenőrzőn keresztül tájékozódhatnak gyermekük iskolai eredményeiről, tanulmányi ügyeiről.
A belépéshez szükséges felhasználói adatokat a diákok személyesen az osztályfőnököktől, a szülők pedig e-mailben fogják megkapni.

Az iskola elektronikus naplójának elérhetősége:

https://kratochvil.e-kreta.hu

Az elektronikus ellenőrzővel kapcsolatos információkat az alábbi linken olvashatják:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424862
 
Kovács István alezredes
igazgató

3.jpg

Tanévnyitó a honvéd középiskolában

Elkezdődött a tanév a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban is szeptember 2-án. A tanévnyitón Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára köszöntötte az intézmény növendékeit. 

Az ország jelenleg egyetlen honvéd középiskolájában, a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban is elkezdődött az új tanév. Az évnyitón a tanulókat Szabó István honvédelmi államtitkár köszöntötte hétfőn. Mint mondta, az intézmény 2013-as létrehozásával a fenntartó Honvédelmi Minisztériumnak több célja volt. Egyrészt vissza akarták állítani azt a már-már feledésbe ment honvéd kollégiumi rendszert, amely sok évvel ezelőtt nagyon hasznos kiegészítője volt a hazafias és honvédelmi nevelésnek, másrészt egy olyan intézményt kívántak létrehozni, amelyben a képzés a növendékeket alkalmassá teszi arra, hogy vagy a katonai pályán folytassák pályafutásukat vagy a civil életben elkötelezett, a honvédelem területét ismerő, annak fontosságát érző emberekké váljanak, akik adott esetben tudnak és akarnak tenni a honvédelem ügyéért.

„Napjainkra a jövő nemzedékének hazafias nevelése kulcsfontosságú kérdéssé vált” – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy az elmúlt hat esztendőben az iskola eredményei és az évről-évre nagyobb túljelentkezési számok a tárca elgondolásának helyességét igazolták.
Szabó István az eredményességi mutatók kapcsán rámutatott: az elmúlt tanév ötvennégy végzős növendékéből huszonöten folytatják tanulmányaikat az altiszti és a tisztképző oktatásban. „Nem titkolt célunk, hogy olyan utánpótlást biztosítsunk a katonai intézmények felé, amely már középiskolai tanulmányaik során megismerkedett a honvédelemmel, az egyenruhával, a katonai renddel és fegyelemmel, és felkészülten lép be a honvéd tisztképzés és altisztképzés intézményeibe” – mondta a honvédelmi államtitkár.

A tanulmányaikat most kezdőknek Szabó István felhívta a figyelmét: a honvéd középiskola növendékének lenni kiváltság, ám egyben hatalmas felelősség is. „Önök a legjobbak a legjobbak közül, hiszen többszörös a túljelentkezés az iskolába, s önöknek más követelményeknek is meg kell felelni, nemcsak azoknak az általános tanulmányi kötelezettségeknek, ami egy civil középiskolában elvárás” – fogalmazott, míg a végzős évfolyam tanulói felé pedig reményét fejezte ki, hogy minél többen választják közülük a katonai pályát.


Berkecz Gábor, az intézmény igazgatója beszédében a közösséghez tartozás fontosságát, s egyben felelősségét hangsúlyozta. „Ez a tartozás érzése az, amely hat évvel ezelőtt ezt az intézményt létrehozta, amely azóta is működteti és fenntartja. Felelősek vagyunk önmagunk, társaink és közösségünk tetteiért, de mindenkitől el is várjuk, hogy a lehető legjobbat hozza ki önmagából, tanulmányait pedig a lehető legsikeresebben folytassa” – mondta az igazgató.

A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban mintegy kétszáz növendék kezdte el tanulmányait az új tanévben.Forrás: honvedelem.hu
 


Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa iskolánk alapítványát!
Középfokú Elektronikai Szakképzésért és Honvédelmi Oktatásért Alapítvány
4027 Debrecen, Füredi út 69. Adószám: 19123879 – 1 – 09
Köszönjük!