KRÉTA e-napló bevezetéseKedves Növendékek! Tisztelt Szülők!

A 2020-2021-es tanévben iskolánkban új e-napló bevezetésére kerül sor. 
Szeptembertől a KRÉTA naplót fogjuk használni, illetve a szülők a KRÉTA elektronikus ellenőrzőn keresztül tájékozódhatnak gyermekük iskolai eredményeiről, tanulmányi ügyeiről.
A belépéshez szükséges felhasználói adatokat a diákok személyesen az osztályfőnököktől, a szülők pedig e-mailben fogják megkapni.

Az iskola elektronikus naplójának elérhetősége:

https://kratochvil.e-kreta.hu

Az elektronikus ellenőrzővel kapcsolatos információkat az alábbi linken olvashatják:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424862
 
Kovács István alezredes
igazgató

3.jpg

Hagyomány új köntösben, akikre büszkék vagyunk

Immár hagyománnyá vált, hogy a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium végzősei közül a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó növendék neve felkerül az aulában található dicsőségtáblára.

 

Az ezen szereplő növendékek követendő példaként állnak az alsóbb évesek előtt. A korábbi években a ballagási ünnepség elején került sor az emléktábla leleplezésére, amely részeként a meghívott vendégek, az osztálytársak és a szülők megismerhették a kiváló tanuló eredményeit.
Ez az év azonban másként alakult. A ballagás a veszélyhelyzet miatt személyes részvétellel sajnos nem volt megtartható. Az intézmény vezetése mégis azt szerette volna, ha ebben az évben sem szakad meg teljesen a hagyomány – ezért május 19-én 15 órai kezdettel került sor a zártkörű emléktábla-avató ünnepségre.
A rendezvényt Kovács István alezredes úr, az intézmény igazgatója nyitotta meg.


Miután köszöntötte a kis létszámú résztvevők körét, elmondta, hogy miért két ifjú áll szokatlan módon a márványtábla előtt: „Idén nem volt könnyű eldönteni, hogy a sikeres és tehetséges növendékeink közül kit érjen ez a megtiszteltetés, így végül az a döntés született, hogy rendhagyó módon két tehetséges tanulónk neve is helyet kap a dicsőségtáblán.” Ezt követően felkérte Bebők Bence honvéd tisztjelöltet, hogy ismertesse a növendékek középiskolai évek alatt szerzett eredményeit.


„Nem mindennapi megtiszteltetés ért, amikor felkértek arra, hogy az idei 12-es évfolyamelsőt, akinek neve felkerül az intézmény dicsőségtáblájára, pár szóban méltassam. Megtiszteltetés, mert tavaly még én álltam izgatottan ezen a helyen, várva a leleplezés pillanatát, és átérzem azt a büszkeséget és örömet, ami ezekben a percekben átjárhatja egy végzős lelkét.”- emlékezett vissza laudációjának kezdetén az intézmény egykori növendéke.
Elismerő szavakkal nyilatkozott a 12. A osztályos Markovics Kristóf Máté sikeres iskolai pályájáról. Kiemelte: Kristóf sokszínű egyénisége, művészi vénája a kiváló sport- és a tanulmányi eredményei mellett is kibontakozott. Kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményének méltó elismeréseként 2018-ban megkapta a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet. A fellépéseket vers-és prózamondó versenyeken kezdte, de a neve ma már a hazai zenei tehetségkutató műsorok szerelmesei körében is ismert.
Miután igazgató úr ajándékot nyújtott át Markovics Kristófnak munkája elismeréséül, Szolcsák Donát méltatásával folytatta az egykori avatott. Donát visszafogottságával, határozott céltudatosságával, példamutató viselkedésével kivívta a többi növendék elismerését, és neve már 9. évfolyam óta egybeforrt a megbízhatósággal, a kötelességtudattal. A szakaszparancsnoki, majd zászlóaljparancsnoki feladatait példaértékűen ellátó, katonai pályára készülő fiatal észrevételeire, javaslataira mindig bátran lehetett számítani és építeni a honvédelmi nevelés terén.
Alezredes úr Szolcsák Donátnak is köszönetet mondott az intézmény életében végzett munkájáért. Ezt követően felkérte Berkecz Gábor urat, a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály Köznevelési Osztály osztályvezetőjét, az intézmény egykori igazgatóját, hogy ossza meg ünnepi gondolatait a résztvevőkkel.


Osztályvezető úr felidézte a dicsőségtábla létrehozásának alapját és a márvány mint időtálló anyag üzenetét: akinek neve felkerül a táblára, annak munkáját elismerik, neve fennmarad az utókornak. De ugyanakkor intő szavakkal is fordult a végzős növendékekhez: a dicsőségtáblán szerepelni felelősséggel is jár, hiszen méltó módon kell élni az életüket, mert csak akkor lehet ez a példamutatás örök érvényű, akárcsak a márvány. Véleménye szerint a régi és az új vezetésnek nemes döntése volt, hogy mindkét növendék neve felkerült a dicsőségtáblára, mert a két nagyszerű, de eltérő egyéniségű fiatal között lehetetlen lett volna választani. Osztályvezető úr sok sikert kívánt a fiatalok későbbi életéhez is.


Az ünnepség zárásaként alezredes úr reményeit fejezte ki aziránt, hogy a szeptemberi évnyitón méltóbb körülmények között is alkalom nyílik majd megköszönni az intézmény teljes növendéki állománya előtt a két végzős példamutató munkáját.


Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa iskolánk alapítványát!
Középfokú Elektronikai Szakképzésért és Honvédelmi Oktatásért Alapítvány
4027 Debrecen, Füredi út 69. Adószám: 19123879 – 1 – 09
Köszönjük!