A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium tanévzáró ünnepsége

Különleges tanévzáró volt ez. A 2012/2013-as tanévben indult az a 9-es évfolyam, melynek tagjai már abban a reményben iratkoztak be a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumba, hogy akár katonák is lehetnek négy év végeztével. Katonai alapismereteket persze a korábbi évfolyamok is tanulhattak. A célzott oktatás azonban ettől az évtől kezdődött. Különleges volt ez a tanévzáró, hiszen egy nagy korszak záródott le. Az intézmény az elmúlt két évtized során fenntartását és üzemeltetését tekintve az oktatásügyhöz tartozott, a jövőben azonban a Honvédelmi Minisztériumhoz lesz közvetlenül becsatolva. Ez a szakmaiság megtartását, de a katonai képzés irányába való nyitást is jelenti egyszerre. Berkecz Gábor igazgató úr ennek a történelmi pillanatnak adott hangot tanévzáró beszédében.

A tanévzárón résztvevő díszvendégek:
 
dr. Böröndi Gábor dandártábornok, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka
 
Szabó Zoltán őrnagy, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályának kiemelt főtisztje
 
Tóth Imre százados, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság második Katonai Igazgatási Központ képviseletében 
 
 
Emlékplakettek átadása:
(adományozó: Berkecz Gábor, igazgató) 
 
dr. Böröndi Gábor dandártábornoknak, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium honvédelmi nevelési programjának létrehozásában végzett önzetlen és bajtársias támogatásáért. 
 
Szabó Zoltán őrnagynak, az intézményi honvédelmi nevelési program kialakítása és működtetése érdekében végzett munkájáért és szakmai támogatásáért.
 
Godó Zsolt zászlósnak, a Gábor Dénes Katonasuli kispályás labdarúgócsapat szervezése és irányítása terén végzett kiemelkedő sportszervező munkájáért.
 
Jutalmak átadása:
 
9. évfolyam: Balázs Flóriánt, Demjén Bélát és Kovács János tanulók
10. évfolyam: Szabó Ákos Dániel tanuló
11. évfolyam Szekeres András tanuló
(adományozó: dr. Böröndi Gábor dandártábornok, a NIOS nevében)
 
9. évfolyam: Demjén Béla és Papp Richárd tanulók
11. évfolyam: Gráfel Norbert és Maginyecz Zoltán tanulók
(adományozó: Szabó Zoltán őrnagy, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályának főosztályvezetője, Töll László alezredes úr nevében)
 
9. évfolyam: Demjén Béla és Trencsényi Dániel tanulók
(adományozó: Tóth Imre százados, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, valamint a Katonai Igazgatási Központ állománya nevében )
 
Oklevelek átadása:
(adományozó: Berkecz Gábor igazgató)
 
- Balázs Flórián, Greskó Norbert, Tóth Attila György 9.A osztályos tanulóknak kiemelkedő tanulmányi eredményükért.
 
- Kelemen Márton 9.B. osztályos tanulónak példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért.
 
- Győri Dávidnak, Kovács Dávidnak, Tóth Ádámnak, a 10.A osztály tanulóinak, a Simonyi Károly elektrotechnikai emlékversenyen való szereplésükért és jó, illetve kimagasló tanulmányi munkájukért. Valamint szintén a 10. A-ból Jakó Richárdnak, kimagasló közösségi munkájáért.
 
- Deák Tamásnak, a 10. B osztály diákjának példamutató magatartásáért és jó tanulmányi eredményéért.
 
- A 11. A osztályból Jebudenszki Róbert kapott oklevelet kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítményéért
 
- A 11.B osztályból kiemelkedő tanulmányi eredményéért kapott oklevelet Gráfel Norbert, Gyöngyösi Balázs és Vida János, valamint közösségi munkájáért Fehér Dávid.
- A Menetdal versenyen elért helyezésekért járó oklevelet a csapatkapitányok vehették át. 
 
Demjén Béla, az első helyezett 9.B osztály csapata nevében 
Kovács Ákos a II. helyezett 9.A osztály csapata nevében.
Vida János, a harmadik helyezett 11. évfolyam csapata nevében.
Szabó Ákos Dániel, a negyedik helyezett 10. évfolyam csapata nevében.
 
Vándorkupa és oklevél átnyújtása: 
(adományozó: Nagy Márk, DÖK elnök)
 
Az osztálytermek minél esztétikusabb kivitelezéséért, díszítéséért járó kupát
a  11. B. osztály nyerte, képviselője:  Nagy Balázs 
A második helyen a 11.A osztály végzett.