KRÉTA e-napló bevezetéseKedves Növendékek! Tisztelt Szülők!

A 2020-2021-es tanévben iskolánkban új e-napló bevezetésére kerül sor. 
Szeptembertől a KRÉTA naplót fogjuk használni, illetve a szülők a KRÉTA elektronikus ellenőrzőn keresztül tájékozódhatnak gyermekük iskolai eredményeiről, tanulmányi ügyeiről.
A belépéshez szükséges felhasználói adatokat a diákok személyesen az osztályfőnököktől, a szülők pedig e-mailben fogják megkapni.

Az iskola elektronikus naplójának elérhetősége:

https://kratochvil.e-kreta.hu

Az elektronikus ellenőrzővel kapcsolatos információkat az alábbi linken olvashatják:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424862
 
Kovács István alezredes
igazgató

3.jpg

Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj

Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály a 2020/2021 -es tanévre pályázatot hirdet a „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjra”, azon nappali tagozaton közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére, akik a „Katonai alapismeretek” vagy „Honvédelmi alapismeretek” szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják vagy a honvéd kadét ágazati szakképzésben vesznek részt, illetve a felsőoktatásban felvették a honvédelmi ismeretek tantárgyat a 2020/2021. tanulmányi évben.

Az ösztöndíjat azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló, nappali tagozaton közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók nyerhetik el a 2020/2021. tanulmányi évben, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek

A pályázatról részletes tájékoztatót az osztályfőnökök adnak.

 

Biztonsági szabályok a COVID-19 fertőzés megelőzése érdekében


 

 1. Az intézményt csak az látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna, továbbá az elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött személlyel.

 2. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodniuk kell a gyermek orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az iskolát, az osztályfőnökön keresztül és gyermekorvosát (háziorvosát) azonnal értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

 3. Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaorvost/védőnőt, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

 4.  Betegség után a tanuló az iskolába csak a KRÉTÁ-ba feltöltött orvosi igazolással térhet vissza.

 5. Az intézménybe belépni a szájat és az orrot eltakaró maszkban, kézfertőtlenítés után lehet.

 6. A maszkviselés az épület folyosóin és közösségi tereiben való tartózkodás idején kötelező (pl. könyvtári kölcsönzéskor, étkezdében a sorban állás alatt). A tantermekben a maszkviselés nem kötelező. Kérjük, gondoskodjanak a mosható maszkok rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről, illetve az eldobható maszkok cseréjéről.

 7. A tanítási nap során ajánlott többször is kézfertőtlenítést végezni. Kézfertőtlenítő található a bejáratnál, folyosókon, a mosdókban, az öltözőkben és minden tanteremben.

 8. A járványügyi készültség idején osztálytermi rendszerben tanítunk, a tanulók csak az idegen nyelvi, az informatika, a testnevelés és a csoportbontott órák idején változtatnak tantermet.

 9. A tantermekben a tanórák idején és a szünetek alatt is gondoskodunk a tanterem lehetőség szerinti folyamatos szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a kis létszámú tanulócsoportok lehetőleg lazán, egymástól távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben. A technikai személyzet minden tanítási nap végén fertőtlenítő takarítást végez.

 10. Kérjük a tanulókat arra, hogy az iskolában tartózkodásuk során lehetőség szerint kerüljék másokkal a közvetlen, személyes kontaktust. Az iskola közösségi tereiben a csoportosulásokat el kell kerülni. A diákok a szünetekben jó idő esetén, az udvaron tartózkodjanak. A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabadtéren szervezzük meg.

 11. Az egyes osztályok az órarend alapján számukra napi bontásban kialakított étkezési rend szerint ebédelhetnek.

 12.  Az étkezdében, sorban álláskor is ügyelni kell a megfelelő távolságtartásra, maszk használata mellett. Az étkezdében a maszk csak közvetlenül étkezés előtt vehető le.

 13. Idegen látogató vagy szülő nem léphet az intézmény területére. A szülők telefonon vagy e-mailben tartsák a kapcsolatot az osztályfőnökkel és a kollégiumi nevelőkkel.

 14. Hívjuk továbbá a szülők figyelmet arra, hogy a hétvégi hazautazáskor is tartassák be a szabályokat, és csak egészséges gyermeket engedjenek vissza!

  Az intézmény részletes intézkedési terve az iskola portáján megtalálható.

 
Debrecen, 2020. szeptember 1
 

Kovács István alezredes
igazgató

 

Pedagógusnapi köszöntő

A növendékek pedagógusnapi köszöntője.
 

Bővebben...

Hagyomány új köntösben, akikre büszkék vagyunk

Immár hagyománnyá vált, hogy a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium végzősei közül a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó növendék neve felkerül az aulában található dicsőségtáblára.

 

Bővebben...

Végzőseink búcsúztatása

Ez az év más, mint a többi – szoktuk mondani a végzős növendékeknek. Hiszen a szalagtűző, a ballagás és az érettségi révén életük egy új szakasza felé haladnak: a felnőttkor kapuja nyílik meg lassan előttük. De ez a 2020-as év még különösebbé, még szokatlanabbá tette a 12-esek utolsó heteit.
 

Bővebben...


Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa iskolánk alapítványát!
Középfokú Elektronikai Szakképzésért és Honvédelmi Oktatásért Alapítvány
4027 Debrecen, Füredi út 69. Adószám: 19123879 – 1 – 09
Köszönjük!