hkk@hm.gov.hu | +36 52 537-215 | 4027 Debrecen, Füredi út 69. ikonKeresés | ikonFacebook

blokk címe

blokk tartalma

Honvéd kollégium

1. Általánosságban a honvédelem, a hazafias- és honvédelmi nevelés fontosságáról

Annak érdekében, hogy az állampolgárok honvédelmi ismeretei megfelelőek legyenek, a Honvédelmi Minisztérium (HM) jelentős szerepet vállal a hazafias- és honvédelmi nevelés támogatásában.
A HM honvédelmi nevelést támogató tevékenysége a kormányzat oktatási- és ifjúságpolitikai programjaihoz, elveihez igazodik.

A honvédelmi nevelés a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás keretein belül, két szinten – általános honvédelmi nevelés és emelt szintű honvédelmi nevelés formájában – valósul meg.

2. Honvéd kollégium

A honvéd kollégium törvényi keretrendszerét a köznevelési- és szakképzési törvények biztosítják, kollégiumi nevelés folyik, melynek törvényi kerete szintén a köznevelési törvényben és végrehajtási rendeleteiben megfogalmazott kollégium nevelési elvek. Mind a szakképzési törvény, mind pedig a (jelenleg módosítás alatt lévő) köznevelési törvény a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott intézmények esetében biztosítja a sajátos honvédelmi nevelési elvek rögzítését az intézmény szakmai- és pedagógiai programjában.

A létrejövő nyíregyházi honvéd kollégium esetében az érettségire történő felkészítés (a délelőtti oktatás) a város középfokú intézményeiben történik, míg a kollégiumi elhelyezés és nevelés a honvédelmi minisztérium által fenntartott honvéd kollégiumban. Így szoros együttműködés kerül kialakításra a honvéd kollégisták oktatási intézménye és a honvéd kollégium között.

3. Élet a honvéd kollégiumban

A honvéd kollégiumban a napirend a reggeli ébresztővel kezdődik. A honvéd kollégisták a reggeli tisztálkodást és reggelit követően „körletszemlén” vesznek részt, mely során a nevelőtanárok ellenőrzik a hálószobák rendjét. Ezt követően a diákok az iskolai tanórákra mennek.
Az utolsó tanítási óra és a kollégiumi délutáni foglalkozások megkezdése között a diákoknak egyéni szabadideje van. A kollégiumi foglalkozások legfontosabb eleme a szilenciumi tanulás, illetve az egyéni- és csoportos korrepetálás. Ennek időtartama napi 2-2,5 óra.

A kollégisták heti 2 óra időtartamban speciális honvédelmi tematikájú, döntően gyakorlatias jellegű foglalkozásokon is részt vesznek. Mindezeken felül a heti honvédelmi foglalkozások során katonai élménybeszámolókat, volt honvéd kollégisták élettörténetét, tapasztalatait hallgatják meg, honvédelemmel kapcsolatos filmeket tekintenek meg, valamint ekkor történik a honvédelmi sportversenyekre való felkészítés is.

A honvédkadétok a kollégium egyéb szabadidős programjaiba is bekapcsolódhatnak. Ezek közé tartoznak például a katonai hagyományőrzés, hadtörténelem szakkör, sportolási lehetőségek, alakulatlátogatások, múzeumi kirándulások és a színházlátogatások.
Az este a takarodóra való felkészüléssel és esti „körletszemlével” zárul. A diákoknak ekkor van lehetőségük „kihallgatás” keretében a kollégiumi nevelőtanáruktól „kimenőt” (a kollégiumból való távolmaradás engedélyezését) kérni. A honvéd kollégiumban kiemelt hangsúlyt kap az egyéni törődés, melyet iskolapszichológusi és fejlesztőpedagógusi munka is támogat. 

4. A nyíregyházi honvéd kollégium

A nyíregyházi honvéd kollégium 2021. szeptember 1-jével kezdődő 2021/2022-es tanévvel kezdi meg működését. Nyíregyháza oktatási vezetőivel történt szakmai egyeztetést követően a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban és a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban a 2021/2022-es tanév 9. évfolyamos tanulói között került meghirdetésre a honvéd kollégiumi felvétel lehetősége.

A két iskola vezetése a Honvédelmi Minisztériummal egyeztetve az idei középfokú felvételi eljárásban, az intézmények kilencedik évfolyamára felvételt nyert tanulókat április végén, a középiskolai felvételről szóló határozat mellékleteként írásban már tájékoztatták a honvéd kollégiumban történő jelentkezés lehetőségéről. A honvéd kollégisták a saját iskolájukban történő tanórai felkészülés mellett részt vesznek a honvéd kollégium honvédelmi nevelési programjában, melynek legfőbb célja, a honvéd kollégisták élményszerű honvédelmi nevelése. Emellett a honvédelmi tárca szándékának megfelelőn a kollégiumi nevelőtanárok között olyan pedagógusok is helyt kapnak, akik elő tudják segíteni a honvéd kollégisták idegennyelv képzését is.

A diákok jelentkezése teljesen önkéntes, a 2021. szeptember 1-ével induló tanévben 25 fő honvéd kollégiumi felvételére van lehetőség.

A honvéd kollégiumi elhelyezésre a két intézmény nyíregyházi lakhatással rendelkező diákjai is jelentkezhetnek.

Elérhetőség:
      E-mail cím: nyiregyhazahonvedkollegium@gmail.com

rendelési idő

H-P:
15:30-17:30

Szombat:
7:30-8:30

Vasárnap:
Zárva

elérhetőségek

Tel: 
+ 36 30 464 5021

E-mail:
emailcim@email.hu

A rendelő címe:
4080 Hajdúnánás Bocskai u. 36.
 

Kratochvil Károly
Honvéd Középiskola és Kollégium


E-mail: hkk@hm.gov.hu 
Tel: +36 52 537-215
4027 Debrecen, Füredi út 69

Ökoiskola logó CDL logó Oktatási Hivatal logó ELTE Origó nyelvi centrum logó Energiatudatos iskola logó

© Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium - 2024