hkk@hm.gov.hu | +36 52 537-215 | 4027 Debrecen, Füredi út 69. ikonKeresés | ikonFacebook

blokk címe

blokk tartalma

Ösztöndíj információk

Szakképzési ösztöndíj

2020/2021-es tanév
 

Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult. 

A 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Szkr.) 170 §-a alapján az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege, 161 000 Ft. Az Szkr. 171 § (1) bekezdése szerint az ösztöndíj havonkénti összege a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának 5%-a. 

Az Szkr. 174 § (2) bekezdése szerint az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap 15. napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap 28.napjáig kell átutalni.

Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

A 2020/2021-es tanévben szakképzési ösztöndíjra jogosult az a tanuló, 

  •  aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik
  •  az adott évfolyam tanulója a 2020/2021-es tanévben:
  •  9. technikum osztályba jár
  • első szakmaszerző
  • nem évismétlő,
  • duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban nem részesül,
  • igazolatlan mulasztásainak száma nem haladja meg a 6 órát.

További ösztöndíj információk

Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj

Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály a 2020/2021 -es tanévre pályázatot hirdet a „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjra”, azon nappali tagozaton közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére, akik a „Katonai alapismeretek” vagy „Honvédelmi alapismeretek” szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják vagy a honvéd kadét ágazati szakképzésben vesznek részt, illetve ...

rendelési idő

H-P:
15:30-17:30

Szombat:
7:30-8:30

Vasárnap:
Zárva

elérhetőségek

Tel: 
+ 36 30 464 5021

E-mail:
emailcim@email.hu

A rendelő címe:
4080 Hajdúnánás Bocskai u. 36.
 

Kratochvil Károly
Honvéd Középsikola és Kollégium


E-mail: hkk@hm.gov.hu 
Tel: +36 52 537-215
4027 Debrecen, Füredi út 69

© Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium - 2021