hkk@hm.gov.hu | +36 52 537-215 | 4027 Debrecen, Füredi út 69. ikonKeresés | ikonFacebook

blokk címe

blokk tartalma

Vill. ipari és elektronikai osztályok(10.b, 11.b)

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat tudnivalói

Tanulóink figyelmébe!

A 10.B és 11.B osztályos tanulóinknak a hivatkozott szakgimnáziumi kerettantervek szerint
a szorgalmi időszakot követően összefüggő (azaz egymást követő munkanapokon teljesítendő) nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük. 

A 10. évfolyam és a 11. évfolyam után egyaránt 140-140 óra (4-4 hét) ezen összefüggő gyakorlat időtartama.

A továbbhaladás feltétele

Az érintett évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése, amely napi 7 órás munkanapokat jelent.
A gyakorlat anyagát a kerettantervi leírások tartalmazzák.

A gyakorlat teljesítésének helye

 • gazdálkodó szervezetnél külső gyakorlati helyen,

vagy

 • ha a tanuló nem talál külső gyakorlati helyet, akkor az iskola tanműhelyében kell
  a gyakorlatot teljesítenie.

Együttműködési megállapodás:

 • A szakképzési törvénynek megfelelően az iskolának "Együttműködési megállapodást” kell kötni a gazdálkodó szervezettel a nyári összefüggő szakmai gyakorlat idejére.

Az „Együttműködési megállapodást” az iskola készíti el a befogadó nyilatkozat alapján. A befogadó nyilatkozat mintája megtalálható honlapunkon.

 • A befogadó nyilatkozatot az osztályfőnöknek kell személyesen vagy elektronikusan leadni. Határidő: 2021. április 5.
 • A 3 példányban elkészített „Együttműködési megállapodást” iskolánk eljuttatja
  az adott gazdálkodó szervezethez. Cégszerű aláírás után mind a 3 példányt kérjük vissza az iskola címére.
 • Ezután az iskola által is aláírt 3 példány Együttműködési megállapodást eljuttatjuk az illetékes Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának ellenjegyzés céljából.
 • Ellenjegyzés után az illetékes Megyei Kereskedelmi és Iparkamara postán küld el 1-1 példányt a gazdálkodó szervezetnek és az iskolának.
 • A nyári gyakorlatát külső gazdálkodó szervezetnél teljesítő tanulónak az együttműködési megállapodás alapján pénzbeli juttatás jár (a minimálbér 19,5%-a).
 • A pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol maradt.
 • A gyakorlat idejére az Iskola felelősségbiztosítást köt a tanulókra.

A gyakorlat teljesítésének igazolása:

Mulasztások:

 • A gyakorlat időtartama alatt a tanuló a gyakorlat összes óraszámának maximum a 20%-át hiányozhatja, igazolt és igazolatlan hiányzást együttvéve. Az igazolatlan mulasztás mértéke nem haladhatja meg a kötelező óraszám 5%-át, melyet a gyakorlóhellyel egyeztetve a tanuló köteles pótolni, azaz ledolgozni.
 • 20% feletti igazolt mulasztás vagy igazolatlan hiányzás esetén a tanuló nyári gyakorlata érvénytelen, az évfolyamot megismételni köteles!

 

Debrecen, 2021. 02. 12.

 

rendelési idő

H-P:
15:30-17:30

Szombat:
7:30-8:30

Vasárnap:
Zárva

elérhetőségek

Tel: 
+ 36 30 464 5021

E-mail:
emailcim@email.hu

A rendelő címe:
4080 Hajdúnánás Bocskai u. 36.
 

Kratochvil Károly
Honvéd Középsikola és Kollégium


E-mail: hkk@hm.gov.hu 
Tel: +36 52 537-215
4027 Debrecen, Füredi út 69

© Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium - 2021